LCD 28” VENR 2816VA (VGA, HDMI, 1920×1080)

Mã sản phẩm:

3.650.000 3.350.000

Đặt hàng nhanh Cách nhanh nhất để chúng tôi phục vụ bạn sớm hơn!