VGA GIGABYTE GT1030 OC (2G/DDR5/64bit/1 FAN)

Mã sản phẩm:

2.290.000 2.010.000

Đặt hàng nhanh Cách nhanh nhất để chúng tôi phục vụ bạn sớm hơn!