VGA GIGABYTE GTX 1050 2G (2GB/DDR5/128bit/2 FAN)

Mã sản phẩm:

3.750.000 3.150.000

Đặt hàng nhanh Cách nhanh nhất để chúng tôi phục vụ bạn sớm hơn!