VGA GIGABYTE GTX 750Ti (2G/DDR5/2 FAN)

Mã sản phẩm:

2.980.000 2.050.000

Đặt hàng nhanh Cách nhanh nhất để chúng tôi phục vụ bạn sớm hơn!